Mon, 19 Oct | Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

KNX Certified Basic Course

Khóa đào tạo KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.
Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !
KNX Certified Basic Course

Time & Location

19 Oct 2020, 09:00 – 26 Oct 2020, 16:00
Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

About

Khóa học nền tảng cơ bản về tiêu chuẩn KNX (KNX Certified Basic Course). Học viên được cấp chứng chỉ quốc tế sau khi vượt qua khóa học. Chứng chỉ được cấp bởi KNX Association (Belgium).

Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !

Share This Event