top of page

Bài đăng diễn đàn

KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Line Coupler SKU: GC01LC002 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/line-coupler
[GreenControls] KNX Line Coupler
SKU: GC01LC002 content media
0
0
28
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Dimming Actuator, Leading, 4 channels, 500W SKU: GC05DA006 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/dimming-actuator-4-channel-500w
[GreenControls] KNX Dimming Actuator, Leading, 4 channels, 500W
SKU: GC05DA006 content media
0
0
17
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Push Button, 2-gang SKU: GC10PB002WH Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/push-button-2-gang
[GreenControls] KNX Push Button, 2-gang
SKU: GC10PB002WH content media
0
0
11
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Push Button, 4-gang SKU: GC10PB004WH Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/push-button-4-gang
[GreenControls] KNX Push Button, 4-gang
SKU: GC10PB004WH content media
0
0
17
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Switching Actuator, 12 channels, 16A Mã thiết bị: GC04SA003 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/switching-actuator-12-channels-16a
[GreenControls] KNX Switching Actuator, 12 channels, 16A SKU: GC04SA003 content media
0
0
10
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Switching Actuator, 8 channels, 16A Mã thiết bị: GC04SA002 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/switching-actuator-8-channels-16a
[GreenControls] KNX Switching Actuator, 8 channels, 16A SKU: GC04SA002 content media
0
0
17
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Switching Actuator, 4 channels, 16A Mã thiết bị: GC04SA001 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/switching-actuator-4-channels-16a
[GreenControls] KNX Switching Actuator, 4 channels, 16A SKU: GC04SA001 content media
0
0
8
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Shutter Actuator, 4 channels, 6A Mã thiết bị: GC06SH001 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/shutter-actuator-4-channels-6a
[GreenControls] KNX Shutter Actuator, 4 channels, 6A
SKU: GC06SH001 content media
0
0
17
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX USB Interface Mã thiết bị: GC01USB006 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/usb-interface-din-rail-type
[GreenControls] KNX USB Interface
SKU: GC01USB006 content media
0
0
18
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Power Supply, 640mA Mã thiết bị: GC01PS002 Hãng sản xuất: GreenControls Link tải datasheet: https://www.greencontrols.vn/product-page/power-supply-640ma
[GreenControls] KNX Power Supply, 640mA
SKU: GC01PS002 content media
0
0
28
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
0
3
40
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
0
0
7
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: Mini KNX Sensor with Motion (PIR) + Lux (0-2000Lux) + Microwave Mã thiết bị: T/N S03PL Hãng sản xuất: Tantron Link download datasheet và manual: https://www.greencontrols.vn/product-page/knx-sensor-build-in-microwave-pir-brightness
[Tantron] Mini KNX Sensor with Motion (PIR) + Lux (0-2000Lux) + Microwave (T/N S03PL) content media
0
0
62
KNX Vietnam
22 thg 8, 2021
In Datasheet & User Manual
Thiết bị: KNX Touch Panel Mini - 2.6 inches Mã thiết bị: T/N TC26L Hãng sản xuất: Tantron Link download datasheet và manual: https://www.greencontrols.vn/product-page/knx-touch-panel-2-6-inches
[Tantron] KNX Touch Panel Mini - 2.6 inches (T/N TC26L) content media
0
0
90
KNX Vietnam
07 thg 8, 2021
0
0
2
KNX Vietnam
07 thg 8, 2021
0
0
1
KNX Vietnam
07 thg 8, 2021
0
0
5
KNX Vietnam
07 thg 8, 2021
0
0
10
KNX Vietnam
15 thg 2, 2021
Lập trình KNX: Sử dụng KNX Online Catalogue content media
0
2
38
KNX Vietnam
07 thg 1, 2021
In Webinars
Thiết bị KNX điều khiển đóng/cắt là thiết bị cơ bản và được sản xuất bởi hầu hết các hãng thiết bị KNX trên toàn cầu. Dù vậy, thiết bị này chưa có tính năng kiểm soát năng lượng (công suất) tiêu thụ. Dòng sản phẩm KNX Energy Switch Actuator của hãng ABB đã bổ sung nhiều chức năng quản lý năng lượng hữu ích và được điều khiển linh hoạt thông qua phần mềm ETS và ứng dụng chuyên biệt của ABB. Webinar dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin sản phẩm, bao gồm: – Energy Functions – Range Overview Switch Actuators – ABB i-bus® KNX Switch Actuators Professional Range with Energy Functions – Preview: ABB i-bus® Tool with ABB i bus® KNX Switch Actuators – Introduction: ABB EQmatic Energy Analyzer QA/S KNX
Webinar: quản lý năng lượng tiêu thụ với thiết bị KNX Energy Switch Actuator-ABB content media
0
0
15

KNX Vietnam

Admin

KNX Certified Tutor | KNX Partner

More actions
KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page