[Video] Lập trình KNX: Sử dụng KNX Online Catalogue trong phần mềm ETS

Thông thường, để có thể lập trình điều khiển các thiết bị KNX, người sử dụng phần mềm ETS phải download file 'product database' và import chúng vào phần mềm ETS. Sau đó, tiến hành khởi tạo và thiết kế dự án KNX.

Online Catalogue được tích hợp trong phần mềm ETS

Để đáp ứng sẵn sàng database từ các manufacturer ngay trong ETS, Hiệp hội KNX đã cho phép các hãng tích hợp 'database online' vào trong phần mềm ETS giúp người dùng tiếp cận và tìm kiếm dễ dàng hơn. Dù vậy, không phải mọi KNX member đều có Online Catalogue. Video dưới đây hướng dẫn các bạn sự dụng KNX Online Catalogue cho dự án của mình.22 views0 comments
  • YouTube
  • White Instagram Icon

Contact Us

Address

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel: (+84) 847 250412

knxvietnam@outlook.com

160 Mai Dich street

Cau Giay district, Hanoi, Vietnam