[Infographic] KNX trở thành tiêu chuẩn quốc tế như thế nào


KNX là tiêu chuẩn quốc tế vì được phê chuẩn bởi các tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới


91 views0 comments
  • YouTube
  • White Instagram Icon

Contact Us

Address

© Copyright 2017

by KNX Training Centre Vietnam

Tel: (+84) 847 250412

knxvietnam@outlook.com

160 Mai Dich street

Cau Giay district, Hanoi, Vietnam