top of page

Mon, 23 Nov

|

Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

KNX Certified Basic Course

Khóa đào tạo KNX cơ bản. Cấp chứng chỉ quốc tế KNX Partner.

Xin lỗi, đã hết hạn đăng ký !
See other events
KNX Certified Basic Course
KNX Certified Basic Course

Time & Venue

23 Nov 2020, 09:00 – 29 Nov 2020, 16:00

Ứng dụng học online: Google Hangout Meets

Description

Khóa học nền tảng cơ bản về tiêu chuẩn KNX (KNX Certified Basic Course). Học viên được cấp chứng chỉ quốc tế sau khi vượt qua khóa học. Chứng chỉ được cấp bởi KNX Association (Belgium).

Share This Event

KNX Training Centre Vietnam logo
bottom of page